Audiens hos elvenes dronning

Året er 1837. Også denne forsommeren byr på blank, storvokst laks som kommer svømmende inn Namsenfjorden. Fjordfiskerne forsyner seg etter beste evne. De som eier elvestrekninger opp langs Namsen ønsker også sin del av godene, men sliter med ineffektive fangstmidler som laksesteng og garn i ei elv som i det ene øyeblikk er stilleflytende og moderat i størrelse, men som i løpet av timer kan vokse til en gigant som kaster alle bruk til fjords. Fjord og elv krangler så bustene fyker. Fjordfiskerne er slett ikke overbeviste om at laksen trenger elvene for å gyte.
Midt oppe i dette, kommer det noen tweedkledde engelskmenn med flue-stenger til Namdalen. Blant de første er William Bilton, som etter besøk i 1837 og 1839 skrev bøkene ”Two Summers in Norway”. Han opplevde et fantastisk fiske, og hans beretninger bidro til en stadig økt trafikk av langveisfarende. En trafikk som skulle få stor betydning for lokalbefolkning, engelskmenn og, ikke minst, laksen
Dato
28.08.2020.
Lengde
48:00
Visninger
223

Kommentarer

(logout)