Blomsterenga på Brenna

Norske myndigheter mener det er viktig å få liv i de gamle tradisjonelle blomsterengene igjen, der ville blomster får utfolde seg til glede for verdifulle insekter, slik som humler og bier.  Derfor bevilger Stortinget årlig midler til gårdbrukere som legger ut gården, eller deler av den til slike slåttemarker. Bare i Trøndelag er det omkring nitti jordbrukere som har gjort avtale med statsforvalteren om dyrke blomsterenger. På fjellgården Brenna i Hegra  går åttiåringen Olav Bratås med liv og lyst inn i arbeidet med å  med holde blomsterenga godt vedlike.
Produsert av Magnar Brandseth og Arnulf Gresseth.
Dato
29.11.2021.
Lengde
14:45
Visninger
550

Kommentarer

(logout)