Episode 14 - ADHD

De mest fremtredende symptomene til ADHD er konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet og impulsivitet. 3-5% av barn i Norge har ADHD. Tilstanden kan være belastende i seg selv, og man kan se det kommer andre belastninger i kjølvannet av denne tilstanden. Beskyttende faktorer og vekstfaktorer kan begrense de negative konsekvensene av symptomene. Kanskje til og med gjøre dem til en styrke! Jenter antas å være en underdiagnostisert gruppe siden ADHD både kan manifestere seg og tolkes annerledes enn hos guttene. Vi møter Maria som fikk diagnosen i ungdomstiden til en samtale om hennes opplevelser og tips til andre i samme situasjon.
Sesong
01
Episode
14
Dato
10.01.2022.
Lengde
32:40
Visninger
329

Kommentarer

(logout)