Nils Aas - billedhugger

Gården Okkenhaug i Levanger var i mange år et kraftsenter for norsk kunst og kulturliv.
Gjennom tre program løfter vi fram viktige kapitler i den trønderske kulturhistoria, og alle tre programmene har på et eller annet vis tilknytning til det lille tørkhuset på gården Okkenhaug. I programmene skal vi møte tre kunstnere -  en maler, en billedhugger og en komponist, alle fra Innherred.
Områdene rundt den indre delen av Trondheimsfjorden – Innherred har fostret flere av våre største billedkunstnere, og ikke minst en av de billedhuggere som regnes for å være av de største i etterkrigstidas Norge – nemlig Nils Aas.
Han var en god venn av Jacob Weidemann som i et helt år bodde og malte her i dette lille Tørkhuset på gården Okkenhaug i Levanger. Under åpningen av ei utstilling ved Nils Aas Kunstverksted på Inderøya, ble det arrangert en utflukt hit til  Tørkhuset, etter ønske fra Aas.
Nils Aas ville gjerne se igjen dette huset som hadde inspirert både Weidemann og mange, mange andre – både diktere, musikere og billedkunstnere.
Dato
28.08.2020.
Lengde
29:56
Visninger
132

Kommentarer

(logout)