Vil du komme i kontakt med oss?


Generelle forespørsler til kanalen:
Jens Einar Aune
jenseinar@trondertv.no
Tlf: 920 23 185

Feilmelding, tekniske spørsmål, programkopier, utleie osv:
Aslak Hatlinghus
Tlf: 97 50 89 85

TV-Bingo:
Tlf 47 90 28 08

Reklame og marked:
Jens Einar Aune
Tlf: 920 23 185

Dag-Erik Thomassen
Tlf: 482 50 869