Regler for TV-Bingo:


Hver onsdag spiller vi TV-bingo på trønder-TV - Vi spiller en rendyrket bingo med vanlige bingoregler og fire spill.

Du kan kjøpe bingoblokker på VIPPS ( Trønder-TV) eller hos en av våre utsalgssteder (se oversikt her)

Regler:

Kun Trønder-TV’s datostemplede blokker, med riktig spilledato kan benyttes. Ubrukte blokker kan altså ikke benyttes en annen dato enn den som er stemplet på blokken.

Man må være 18 år for å kjøpe hefter. Et bingohefte koster kr 100,- og har 4 spill.

Hvert spill/ark kan gi gevinst både for en enkelt riktig rekke, to rekker eller tre rekker. I en gyldig 2 eller 3 rekkers bingo må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden.

Når du får Bingo, ringer du Trønder-TV på tlf. 94 84 22 22 så snart som mulig. Om du ikke får svar med en gang havner du i kø. Hold linjen. Demp gjerne volumet på tv’en din når du ringer, ellers blir det ubehagelig lyd på tv. Bingo må ringes inn i løpet av sendingen.

Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten (dette gjelder også Jackpot). Minste utbetaling er 200,- pr. spiller uansett om gevinsten deles. Hvis en vinner melder seg sent i spillet, får vi dessverre ikke alltid gitt beskjed om riktig vinner under spillets gang, men vi informerer om vinnerne i reklamepausene på kanalen fra kl. 22.00 -24.00, samt på vår facebookside og her på tvbingo.no. Dersom premien blir delt, framgår dette også av bankutbetalingen.

Vi spiller med 3 jackpot’er med tre tilhørende lykketall. Jackpot’ene stiger totalt med kr 2.000,- for hver uke, og hver jackpot kan bli kr 33 000,- (totalt 99.000,-)

Man kan vinne jackpot når ett av lykketallene er det siste utløsende tallet som gir en 3-rekkers bingo. Men det forutsetter også at ingen andre spillere med en 3-rekkers bingo på et tidligere trukket tall melder seg. Hver jackpot kan bare utløses en gang pr. spilledato.

Trønder-TV er ikke erstatningspliktige ved bortfall av TV-signaler, med mindre feilen skyldes Trønder-TV.

Premier utbetales innen 4 uker, og overføres direkte til din konto. Husk å sende inn den komplette bingoblokken (pr post eller e-post) og fyll ut feltet på forsiden med navn, adresse og kontonummer.

Adressen vår er:

Trønder-TV A/S, Helge Ingstads Veg 17, 7600 Levanger

eller

post@trondertv.no

 

Her er en liten video som viser hvordan du spiller bingo: