Sentralbanksjefens årlige møte i Trøndelag

Sentralbanksjefens årlige møte har vært arrangert i regi av Næringsforeningen i Trondheimsregionen i en årrekke. Også denne gangen vil Sentralbanksjef Øystein Olsen gi oss innsikt i Norges Banks syn på utsiktene for norsk og internasjonal økonomi, med utgangspunkt i Norges Banks Pengepolitiske Rapport.Produsert av Næringsforeningen i Trondheimsregionen.
Dato
11.10.2021.
Lengde
27:17
Visninger
52

Kommentarer

(logout)