Spelkomponisten - Paul Okkenhaug

Gården Okkenhaug i Levanger var i mange år et kraftsenter for norsk kunst og kulturliv.
Gjennom tre program skal vi løfte fram viktige kapitler i den trønderske kulturhistoria, og alle tre programmene har på et eller annet vis tilknytning til det lille tørkhuset på gården Okkenhaug. I programmene skal vi møte tre kunstnere - en maler, en billedhugger og en komponist, alle fra Innherred.
Første program byr på et gjenhør med en av de virkelig store i det inn-trøndersk musikkliv. Komponisten Paul Okkenhaug, som i hele livet holdt til her på gården, og som sammen med kona Magnhild og øvrig familie skapte et kunst- og kulturmiljø som virkelig rager i den norske kulturhistoria.
Programmet ble produsert av Sverre Krüger i 1995.
Programmene i denne mini-serien har vært vist på TV før, men er her gitt ei litt anna innpakning – som en liten serie fra Innherred.
Dato
28.08.2020.
Lengde
41:02
Visninger
114

Kommentarer

(logout)