Weidemann på Okkenhaug

Gården Okkenhaug i Levanger var i mange år et kraftsenter for norsk kunst og kulturliv.
Gjennom tre program skal vi løfte fram viktige kapitler i den trønderske kulturhistoria, og alle tre programmene har på et eller annet vis tilknytning til det lille tørkhuset på gården Okkenhaug. I programmene skal vi møte tre kunstnere - en maler, en billedhugger og en komponist, alle fra Innherred.
Andre program tar for seg maleren Jakob Weidemann, også han med sterk tilknytning til tørkhuset på gården Okkenhaug.
Dato
28.08.2020.
Lengde
25:29
Visninger
102

Kommentarer

(logout)